IEA: Sluneční elektrárny by v roce 2050 mohly být největším zdrojem elektřiny

  • Stav k 31.12.2022
  • Počet FVE v ČR: 84 256 FVE
  • Celkový výkon: 2,46 GWp
  • Celková kapacita akumulace z FVE: 484 MWh

1.10.2014, 11:41

Podle nové zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA) povede prudký pokles pořizovacích nákladů na sluneční elektrárny k tomu, že sluneční energetika stane pravděpodobně do roku 2050 největším dodavatelem elektřiny pro spotřebitele na světě.

IEA ve zprávě uvádí, že fotovoltaické systémy budou v roce podíl na výrobě elektřiny až 16 procent a solárně-termální 11 procent.

„Rapidní pokles nákladů na fotovoltaické moduly a systémy v posledních několika letech otevřel nové perspektivy pro využití solární energie jako hlavního zdroje elektřiny v příštích letech a desetiletích,“ uvedla Maria van der Hoevenová, generální ředitelka IEA.

Agentura předpokládá, že největší podíl na rozvoji sluneční energetiky budou mít Čína a USA. Solárně-termální systémy by se měly vedle Spojených států prosadit výrazně také v Indii, Africe či na Blízkém východě.

CZEPHO připravuje analýzu zprávy Mezinárodní energetické agentury, s její výsledky zveřejníme také na těchto stránkách.