Evropská komise uložila cla na solární sklo z Číny

  • Stav k 31.12.2022
  • Počet FVE v ČR: 84 256 FVE
  • Celkový výkon: 2,46 GWp
  • Celková kapacita akumulace z FVE: 484 MWh

16.5.2014, 11:58

Evropská komise rozhodla 13. května o konečném uložení antidumpingového a vyrovnávacího cla na dovoz solárního skla pocházejícího z Čínské lidové republiky.

Antidumpingové clo je uloženo ve výši 0,4 až 36,1 %, vyrovnávací clo je potom stanoveno na 3,2 až 17,1 %. Opatření bylo přijato na základě stížnosti výrobců solárního skla, kteří představují více než 25 % celkové výroby v Evropské unii. Dotčeným výrobkem je solární sklo složené z tvrzeného plochého sodnovápenatého skla s obsahem železa menším než 300 ppm a solární propustností větší než 88 procent.

S plným zněním příslušných prováděcích nařízení Evropské komise v češtině se můžete seznámit ZDE a ZDE.