Vyjádření Solární asociace ke zdržení novely energetického zákona

  • Stav k 31.12.2022
  • Počet FVE v ČR: 84 256 FVE
  • Celkový výkon: 2,46 GWp
  • Celková kapacita akumulace z FVE: 484 MWh

24.10.2022, 22:56

Solární asociace se ústy svého výkonného ředitele vyjadřuje k obstrukcím opozice při projednávání novely energetického zákona.

Jsme zklamáni z toho, že byl na poslední chvíli stažen dlouho očekávaný balíček Lex OZE 2, který měl kromě zavedení energetických komunit obsahovat i další klíčové změny zákonů nutných pro budoucí rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku. Nové zdroje reálně pomohou snížit jak cenu elektřiny na trhu, tak závislost na ruském plynu a mají potenciál pomoci milionům lidí a českému průmyslu. Dnes je však zdržují nesmyslné překážky při povolovacích procesech. Novela zákona, která byla ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu po měsících diskuzí napříč sektorem energetiky dobře připravená, reagovala na současnou situaci na trhu s elektřinou a válku na Ukrajině. Věříme, že se podaří alespoň některé změny, na kterých je široká dohoda, schválit v legislativním procesu s tou důležitostí a urgencí, kterou si kvůli válce a energetické krizi zaslouží.

Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace