Potvrzeno: obnovitelné zdroje jsou v EU úspěšným nástrojem pro snižování emisí

  • Stav k 31.12.2022
  • Počet FVE v ČR: 84 256 FVE
  • Celkový výkon: 2,46 GWp
  • Celková kapacita akumulace z FVE: 484 MWh

20.2.2015, 10:04

Tento týden publikovaná studie Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) potvrzuje, že větrné, solární nebo biomasové energetické zdroje pomáhají snižovat emise. Současně podíl všech obnovitelných zdrojů narostl v roce 2013 na 15 % a Evropská unie je tak na dobré cestě k naplnění závazku dosáhnout nejméně 20 % energie z obnovitelných zdrojů do konce tohoto desetiletí.

Fakt, že obnovitelné zdroje fungují ve snižování emisí, je důležitou zprávou před jednáním Evropské komise o Energetické unii. Jednání se uskuteční příští týden 25. února a komise by na něm měla přijmout strategii, která obsáhne jak dokončení vnitřního trhu, tak důraz na snižování spotřeby nebo snižování emisí.

Konkrétní zjištění EEA:

  • bez růstu obnovitelných zdrojů by mohly být emise o 7 % vyšší v roce 2012,
  • nárůst podílu obnovitelných zdrojů od roku 2005 také pomohl posílit energetickou bezpečnost: bez využití šetrných zdrojů by byla spotřeba uhlí o 13 % vyšší a zemního plynu o 7 % v roce 2012,
  • nárůst obnovitelných zdrojů je dán především u solární a větrné energetiky trvalým poklesem cen těchto technologií,
  • státy s největším podílem obnovitelných zdrojů byly Švédsko, Lotyšsko, Finsko a Rakousko, kde tvořily více než třetinu na konečné spotřebě energie v roce 2013. Naopak nejmenšího podílu dosáhly na Maltě, v Lucembursku, Nizozemsku a Velké Británii, kde nedosáhly ani 5 %,
  • nejvíce obnovitelných zdrojů se stále využívá v produkci tepla, nejrychleji rostoucím podíl obnovitelných zdrojů je však ve výrobě elektřiny, naopak využití obnovitelných zdrojů v dopravě pokleslo.

Hans Bruyninckx, výkonný ředitel EEA k výsledkům obnovitelných zdrojů ve zprávě EEA uvedl: „Obnovitelné zdroje energie se staly rychle jedním z evropských velkých úspěchů a mohou jít ještě dál. Pokud podpoříme další inovace v tomto oboru energetiky, pak by se mohly stát hlavním motorem evropské ekonomiky, přinést snížení emisí a vytvořit pracovní místa.“

Komentář českých profesních sdružení k výše uvedeným závěrům:

„Klesající ceny obnovitelných zdrojů vytvořily jedinečnou příležitost vybudovat evropskou energetiku co nejvíce nezávislou na fosilních palivech. Bohužel české ministerstvo průmyslu na místo využití inovací stále vede domácí energetiku hlavně k rozšiřování těžby uhlí. Domácí ekonomika tak přichází o zajímavé investice, které by mohly podpořit tvorbu nových pracovních mít a snížit naši závislost na uhelných dolech i dovozu plynu z Ruska,“ uvedl Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace dodává:

„Sluneční energetika je celosvětově jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů, proto věříme, že si solární panely díky klesající ceně opět najdou své místo na střechách rodinných domů nebo továrnách v České republice. Nové instalace pomohou nejen snížit znečištění ovzduší, ale také vytvořit tisíce pracovních míst. Základem pro obnovení zájmu o decentralizovanou energetiku je stabilní podnikatelské prostředí a odstranění zbytečné administrativní zátěže, k většímu rozšíření by pak přispěla například podpora z EU fondů.“