Evropská energetika v číslech

  • Stav k 31.12.2022
  • Počet FVE v ČR: 84 256 FVE
  • Celkový výkon: 2,46 GWp
  • Celková kapacita akumulace z FVE: 484 MWh

24.10.2018, 19:00

Evropská komise vydala obsáhlou statistickou ročenku „EU energy in figures“. Obsahuje obrovské množství cenných dat týkajících se energetického sektoru ve světě, Evropské unii i jednotlivých členských zemích.

Zajímavé a užitečné informace pokrývají celý energetický sektor od prvotního zpracování ropy až po výrobu a import elektřiny v jednotlivých zemích. Část publikace je pochopitelně věnována i obnovitelným zdrojům. Alarmující je, že Česká republika v sektoru OZE začíná zaostávat i za mnohými zeměmi z regionu střední a východní Evropy. Publikaci je možné prohlížet či stahovat na tomto odkazu.